Axtarış

Epoksi boya ve astar

Epoxy Zemin Vernik

Məhsulun kodu: 845-0001

Epoxy Zemin Vernik – Taxta və beton səthlərdəki çatlara və məsamələrə çox yaxşı nüfuz edir və boya sistemlərinin tətbiqi üçün möhkəm bir zəmin yaradır. Bu məhsul hər növ taxta, metal və beton səthlərə tətbiq olunur. Epoxy Zemin Vernik məhsulu metal səthləri aşındırıcı təsirlərdən qorumaq, konstruksiyaların və üzgüçülük hovuzlarının yeraltı hissələrinin su izolyasiyanını təmin etmək üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, bu məhsul DSP və taxta səthlərinə suyun nüfuz etməsinə imkan vermir.

İstifadə yeri

Epoxy Zemin Vernik – Taxta və beton səthlərdəki çatlara və məsamələrə çox yaxşı nüfuz edir və boya sistemlərinin tətbiqi üçün möhkəm bir zəmin yaradır. Bu məhsul hər növ taxta, metal və beton səthlərə tətbiq olunur. Epoxy Zemin Vernik məhsulu metal səthləri aşındırıcı təsirlərdən qorumaq, konstruksiyaların və üzgüçülük hovuzlarının yeraltı hissələrinin su izolyasiyanını təmin etmək üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, bu məhsul DSP və taxta səthlərinə suyun nüfuz etməsinə imkan vermir.

İstifadə qaydaları

Epoksi döşəmə emprenye lakı, göstərilən nisbətlərdə yaxşıca qarışdırıldıqdan sonra roller və fırça tətbiqetmələri üçün uyğun bir viskozite əldə olunacaq. Bu məhsulu tinər ilə incəltməyə ehtiyac yoxdur. Bununla birlikdə, beton və taxta səthlərdə çatlar və məsamələrin lak ilə emprenye edilməsi və hopdurulması növbəti boya tətbiqlərinin daha yaxşı yapışmasını təmin edəcək və səthlərin kimyəvi maddələrə qarşı davamlığını artıracaqdır. Bu səbəbdən ilk qatın Ünlü Epoxy Tiner ilə incəldilməsi (8-10 %) nisbətdə tövsiyə olunur. Bu məhsul püskürtmə metodu ilə tətbiq olunması üçün tövsiyə olunan tinər ilə viskozite mərhələsinə gətirilməlidir. Səthlər quru olmalı və yaxşıca cilalanmalıdır. Beton səthlər isə təmiz və quru olmalıdır. Laklanmadən əvvəl səthlərdə olan köhnə boya qalıqları, yağ, çirk və tozlar təmizlənməli, nahamar səthlər hamarlaşdırılmalıdır. Bu məhsul beton səthlərə incəldilərək ilk qat və incəldilmə aparılmadan ikinci qat şəklində tətbiq olunmalıdır.  Metal səthlər yağ və çirklərdən təmizlənməli, üzərlərindəki pas tamamilə silinməlidir. Laklanacaq betonda nəm miqdarı 4%-dən çox olmamalıdır. Bu məhsulun +10° C-dən aşağı temperaturda tətbiqi tövsiyə olunmur.

Texniki məlumatlar

 • Sıxlıq (20°C ,q/sm³ ):   0,94 - 0,98
 • Quruma müddəti (20°C):    
 • Toz tutmaz quruma müddəti: 1-2 saat
 • Toxunmaq üçün quruma müddəti: 7-8 saat
 • Tam quruma müddəti: 7 gün
 • Qatı maddə: 32,0 - 36,0
 • Tinər: Epoksi Tiner (971-0771)
 • İncəlmə nisbəti: %8-10 (ilk qat)
 • Sərtləşdirici: 849-0072
 • Komponentlərin qarışma nisbəti ( Çəki ): 4/1
 • Komponentləron qarışma müddəti (20° C):   7-8 saat
 • Boyama qabiliyyəti: Hər bir qatda 35-40 mikron quru səth saxlamaqla 1 litr məhsul ilə 7-9 m² sahəni laklamaq mümkündür (itkilər istisna olmaqla).