Axtarış

Silikon və Mastiklər

APEL Poliüretan Mastik

APEL Poliüretan Mastik - poliüretan mastik, tək komponentli, rütubət kürlənməli və poliüretan əsaslı bir sızdırmazlıq məhsuludur.

İstifadə yeri

Tikinti sənayesindəki bina elementləri arasındakı birləşmələrin doldurulmasında; dam plitələrinin döşənməsində; PVC pəncərə  çərçivələrinin quraşdırılmasında; taxta qapı və pəncərələrin quraşdırılmasında divar ilə çərçivə arasındakı boşluqlarda; yığma tikinti elementlərinin birləşmələrində; yağış suyu toplama borularının damlardakı birləşmələrində; oluklarda və binalarda sızdırmazlıq kimi; hazır beton bloklar arasında açıq qalan yerlərin bağlanmasında;

İstifadə qaydaları

Texniki məlumatlar

  • Boyana bilir;
  • Yayılmır, tiksotropik xüsusiyyətli;
  • Səthə yapışmır, çirklərə qarşı davamlıdır;
  • Qabarmasız kürlənmə;
  • Dartılmır;
APEL Poliüretan Mastik / Silikon və Mastiklər / İnşaat materialları / Məhsullar - Katsan Group

Axtarış

Silikon və Mastiklər

APEL Poliüretan Mastik

APEL Poliüretan Mastik - poliüretan mastik, tək komponentli, rütubət kürlənməli və poliüretan əsaslı bir sızdırmazlıq məhsuludur.

İstifadə yeri

Tikinti sənayesindəki bina elementləri arasındakı birləşmələrin doldurulmasında; dam plitələrinin döşənməsində; PVC pəncərə  çərçivələrinin quraşdırılmasında; taxta qapı və pəncərələrin quraşdırılmasında divar ilə çərçivə arasındakı boşluqlarda; yığma tikinti elementlərinin birləşmələrində; yağış suyu toplama borularının damlardakı birləşmələrində; oluklarda və binalarda sızdırmazlıq kimi; hazır beton bloklar arasında açıq qalan yerlərin bağlanmasında;

İstifadə qaydaları

Texniki məlumatlar

  • Boyana bilir;
  • Yayılmır, tiksotropik xüsusiyyətli;
  • Səthə yapışmır, çirklərə qarşı davamlıdır;
  • Qabarmasız kürlənmə;
  • Dartılmır;